За училището

Основно училище „ Свети свети Кирил и Методий“ с. Коньово

      За първи път през 1870 година от 50 - 60 къщи в Коньово се наченала организирана просвета. В частна сграда –дюкян в центъра на селото, децата били приети от първия учител в селото  Васил Иванов. Условията са примитивни. По-късно е построено училище – в днешния двор на Митьо Динев Кадийски – две стаи, било покрито с прости керемиди. В едно отделение били деца от 10 до 14 годишна възраст. В стаята имало глинен под, децата влизали с цървули, кални и измърсени, сядали на земята, после на скамейки, а по-късно на дълги чинове. Пишели на черни плочи с калеми. Най- добрите преминавали в горен клас през зимата –така някои ученици за една година завършвали по две отделения.

       След 1878 г. в селото идва учителят Илия Добрев от Бял кладенец. През същата година в училището са учили две турчета , близки на турския големец Дервиш Герей. Той подарил на учителя 50 дка земя загдето ги учил. През следващите години броят на учениците нараства. Явява се нужда от по-голяма сграда. През 1885 г. се влиза в ново училище: две учебни стаи с дъсчен под и коридор, покрито с керемиди, намиращо се на мястото на спортната площадка. Същото се ползва до 1935 г., а по-късно като читалище.

        Селото се разраснало. През учебната 1892- 1893 г. има 69 деца, от които и 12 момичета. През 1899-1900 г. за първи път се делят на I и II отделение  - начален курс, а III и  IV отделение – среден курс с главен учител Георги Георгиев. По същото време на работа в училище постъпва Кирил Илиев Добрев –роден на 29.12.1883 г.  Учителства три години, после продължава образованието си в Лозана Швейцария, където завършва право. Това е първият човек, завършил висше образование от с. Коньово.

       През 1918-1919 г. учителства Райна Григорова Даскалова, известна с голямото си благородство, скромност и справедлива взискателност. През 1923-1924 г. се открива първи прогимназиален клас –директор Елена Копринкова.  Оформя се среден курс с директор Стоян Дачев Даскалов от с. Езеро. Общо учениците са 278. Двете учебни стаи не побират класовете. Част от тях учат в дюкяна на Киро Русев. Започва построяване на нова сграда през 1935 г., състояща се от 8 учебни стаи. През 1952 г. директор е Стойчо Златев.

     От 1961-1962 г. за директор е назначен Желязко Малчев. Учениците са 358. Обучението се води на две смени. Решава се учебната сграда да се разшири  с 4 учебни стои. Така вече има 12 учебни стаи и се учи в една смяна.

     От 1999-2011 г. директор е Георги Димитров.  Сплотеният учителски колектив от специалисти дава всичко от себе си, за да могат учениците да овладеят нови знания и умения.

     От 2011 г. директор на училището е Лена Георгиева.  Днес нашите ученици се радват на красива , просторна и приветлива сграда – с компютърен кабинет, стая за отдих и занимания по интереси, лекарски кабинет, столова, 7 класни стаи и спорта площадка с размери -18/30 м.,  открита през 2015 г. от Кмета на община Нова Загора  Николай Грозев.  През 2015 г. чествахме  своя 145 годишен юбилей.