Спечелен проект за учебната 2019/2020 година

 Училището ни  спечели проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – Модул „Културните институции като образователна среда “.
   Чрез участието в този проект, учениците ще имат възможност да посетят исторически и природо-научни музеи,  галерии и други културни институции и да обогатят своите познания по история, география и природни науки.
Лена Георгиева