Инициативи свързани с грамотността

Учениците от групите за целодневна организация на учебния ден под ръководството на своите учители  Дорина Момчилова и Красимир Иванов посетиха библиотеката при Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Коньово. Срещата с любими герои от детските книжки беше вълнуваща.