Инициатива на Училищният съвет

По инициатива на Училищният съвет в училище под ръководството на г-н Красимир Иванов бяха изработени три коша за събиране на хартия, пластмаса и стъкло.
Учениците от групите за ЦОУД участваха в демонстрация по разделно събиране на отпадъци.