Да превърнем училището в любимо място за учене!

Получените от дарение  осем компютъра бяха инсталирани в медиаторският кабинет. Приветливата стая сега  се използва пълноценно от учениците от 3 и 4 клас в часовете по компютърно моделиране, за занятията на клубовете по занимания по интереси и в други часове с използване на новите технологии.
Тук ви показваме дейността на учениците от клуб „ Приятели на ИТ“- учениците от III клас с ръководител Петя Борисова. На гости на занятието е директора на училището г-жа Лена Георгиева и Дорина Момчилова - координатор по приобщаващо образование в училище.
Благодарим на хората с добри сърца – протегнали ни ръка  и осъществили една мечта!