22 април - Международен ден на Земята.

Учениците от трите групи за  целодневна организация на учебния ден от ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Коньово, отбелязаха подобаващо 22 април - Международния ден на Земята.

 
В двора на училището, учениците засадиха дръвчета –три млади фиданки. За някои от децата това бяха първите засадени дръвчета.
Учениците получиха ценни съвети и напътствия от своите учители, за това как се засаждат дървета и какви грижи трябва да се полагат за тях.
Всяка група от ще полага нуждните грижи за своето засадено дърво.

 

Учениците и техните учители за пореден път показаха, че грижата за природата и околната среда може да се осъществи от всеки, стига да има желание за това.