Да пазим природата!

На 29 април  2021 г. ученици и учители от "Св. св. Кирил и Методий" с. Коньово организираха почистване на централната част на селото.

 

На учениците бяха предоставени ръкавици и чували. Само в този район са събрани осем чувала боклуци.

Призоваваме всички да почистят района, в който живеят. Опазването на чистотата е задължение на всички нас.