3 -то място от Националния конкурс „Щърко шарен, добре си ни дошъл”

 
Диян Мигленов, ученик от трети клас под ръководството на Щилиянка Йорданова, ръководител на клуб " Аз творя" 
завоюва 3 -то място от Националния конкурс „Щърко шарен, добре си ни дошъл”.
Пожелавам им много здраве, творческо вдъхновение, сила и кураж за нови успехи по трудния път на изобразителното изкуство.
 
част от протокола на конкурса
ОУ „Христо Ботев”, с. Самуилово
и
ДПП „Сините камъни”, гр. Сливен
ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИРАНЕ
Днес, 15.04.2021 г. в ОУ „Христо Ботев”, с. Самуилово, обл. Сливен се извърши преглед,
оценка и класиране на представените конкурсни материали от Национален конкурс „Щърко шарен, добре си ни дошъл” в направление „Изобразително изкуство”, раздел „Изящно
изкуство” и раздел „Приложно изкуство” от комисия в състав:
Председател:
Стоянка Недялкова Бозаджиева – Главен учител по изобразително изкуство в ОУ „Христо
Ботев”, с. Самуилово
Членове:
Валентин Костов Петров – старши учител по изобразително изкуство в ПГТО „Добри
Желязков”, гр. Сливен
Женя Тодорова Танева – старши учител в НЕ на ОУ „Христо Ботев”, с. Самуилово
Комисията направи следното класиране:
ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ПЪРВО МЯСТО Никола Миленов Кацарски – 10 г., ОУ "Васил Левски", гр. Плевен
ПЪРВО МЯСТО Михаела Георгиева Иванова – 9 г., Школа АРТ Попово, гр. Попово
ВТОРО МЯСТО Петя Добромирова Димитрова – 10 г., НЧ "Ангел Кънчев - 1901", гр. Русе
ВТОРО МЯСТО Ния Ангелова Томешакова – 10 г., ЦЛПР - "Център за изкуства, култура и
образование "София"
ТРЕТО МЯСТО Диян Мигленов – ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Коньово