Национален конкурс „Моите детски мечти“

Участие в национален  конкурс „Моите детски мечти“ организиран от  Национален дворец на децата

Целта на конкурса е да стимулира развитието на детското творчество и въображение и даде възможност на децата да споделят своите мечти в избраната от тях област на изкуството.

В направление „ Изобразително изкуство“, раздел „ Рисунка“ участвахме с 4 рисунки. За доброто си представяне наградихме нашите участници с грамота и предметна награда.