СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ

 Училището ни спечели проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“- модул „ Библиотеките като образователна среда“ на стойност 3776 лева.

      Общо 96 училища получават средства за библиотеки и кътове за четене по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“.  Целта е да се насърчи четенето и да се повиши грамотността.