Участие на ученици от V и VI клас в състезанието „Стъпала на знанието“

И през тази учебна година наши ученици се представиха достойно в първият предварителен кръг на състезанието по Български език и литература „Стъпала на знанието,  организирано от сдружение „ Десет книги“.

Ето и резултатите които постигнаха:

  1.     Ганчо Атанасов от 5 клас - 42 т.
  2.     Господин Колев от 5 клас - 40 т.
  3.     Илия Росицов от 5 клас – 40 т.
  4.     Звездомир Ганчев от 5 клас – 36 т.
  5.     Мария Росицова  от 6 клас - 34 т.
  6.     Мирослава Костова от 6 клас - 33 т.
  7.     Богомила Василева от 6 клас - 33 т.

Благодарим им за достойното представяне и им пожелаваме нови успехи!