"Стихове за България"- конкус за най-добър рецитатор

Активно участие в конкурса, посветен на България, взеха учениците от втори, трети и четвърти клас.
Те изпълниха стихове на Иван Вазов. Изпълненията им бяха оценени от жури в състав:
Донка Бойчева, Красимир Иванов и Дорина Момчилова.

Класиране:

1. Иван Иванов от 3 клас и Диян Мигленов от 4 клас
2. Донка Андонова от 4 клас
3. не се присъжда

Всички участници получиха грамоти и календари с лика на Васил Левски.