Лазарките на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" с. Коньово