Творчеството на Иван Вазов през моите очи

 Достойно представяне на Диан Мигленов от IV клас и Матьо Георгиев от VI клас в конкурса за рисунка „Творчеството на Иван Вазов през моите очи“, организиран от СУ „ Иван Вазов“  гр. Нова Загора. Пожелаваме им нови творчески изяви.