Участие на ученици в кампанията " Бъди активен" - септември 2016 г.

Участие на ученици в кампанията " Бъди активен" -септември 2016 г.
 
 
 
 
 
 
.