Награждаване на ученици

Награждаване на ученици с грамоти от състезанието " Стъпала на знанието" -2016 г. - 1 снимка

 
Награждаване на ученици от конкурса за най-добър рецитатор  в конкурса " Апостола на свободата " - 2,3 4 снимка
 
 
 
 
.