ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН

Здравей, училище любимо,
звънецът школски пак удари,
училищния двор широк
приятели събира стари.
Песен дружно ще запеят
във хор всичките деца,
с китка цвете във ръцете,
с раниците на гърба!
Здравей училище любимо,
здравей, учителко добра,
ваканцията свърши вече,
свърши лятната игра...
Преразкази, уроци, цифри,
очакват вече всички нас...
Здравей, учителко любима,
здравей сплотен, задружен клас!