АКТИВНО УЧИЛИЩЕ!

Обхванати са всички ученици!

През учебната 2023/2024 г. работим по 3 проекта и две национални програми:

Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта"

Вокална група за народни песни, с ръководител Милена Иванова и
Футболен отбор за момчета и момичета 2-4 клас, с треньор Георги Димитров.

По проект " Образование за утрешния ден" - група
"Многознайко" с ръководител Петя Борисова.

По национална програма "Занимания по интереси" - 3 клуба

клуб "Първи стъпки в роботиката" - за ученици от 5- 7 клас, с ръководител Дорина Момчилова
Клуб "Фантазия" с ръководител Щилиянка Йорданова - за ученици от 4 клас
клуб "Живей здравословно" , с ръководител Донка Бойчева за ученици от 2-4 клас.

По проект "Равен достъп в условията на кризи": Дейност 2 - обучение на ученици - 2 групи, Дейност 4 - обучение на родители -1 група
Дейност 5 - 4 групи / допълнително обучение по БЕЛ и Математика.

По проект "Успех за теб" е назначен образователния медиатор Илия Христозов.