Продължава сътрудничеството ни с Центъра за кариерно ориентиране в Сливен

Продължава сътрудничеството ни с Центъра за кариерно ориентиране в Сливен
Днес, 9 май, г-жа Илиева от Центъра за кариерно ориентиране в Сливен изнесе урок на учениците от 5 и 7 клас.

С учениците от 7 клас, тя проведе анкета, дали вече знаят къде ще продължат своето образование след седми клас, ориентиралили са се, какво ще учат, къде, защото, това е много важно за тяхното образование и ориентиране към професионално или профилирано образование.

Учениците от 5 клас, решиха няколко кръстословици и получиха имена на професии. Трябваше да обяснят какво знаят за тях.