Награда от Деветия литературно –художествен конкурс, посветен на живота и делото на Стоил войвода

Награда от Деветия литературно –художествен конкурс,посветен на живота и делото на Стоил войвода

   За поредна година ученици от ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Коньово взеха участие в конкурса посветен на живота и делото на Стоил войвода – „ Вси като рой подир знамето да пристъпяте“.  Под ръководството на г-жа Стоянка Радева, ученичките Златица Катева и Дафинка Петкова се представиха със свои творби. Трето място в категория  „ Портрет“ спечели Златица Катева от 6 клас. Ръководството на училището изказва благодарност на участниците в конкурса и на техния ръководител за доброто представяне.