Представяне на електронни уроци от ученици

        На 10 май 2017 г. наши ученици взеха участие в организираното от РУО – Сливен представяне на електронни уроци от ученици. Ученичката Христиана Живкова Митева от IIIклас представи урока по човекът и природата „ Лечебни растения“ , а ученикът Ганчо Тодоров Ганчев от VIклас се представи с урока „ Движения при животните“. По ръководството на г-жа Петя Борисова, те показаха възможностите на новите технологии в образователния процес.