Площадка по БДП

ОУ „ Св. св. Кирил и Методи” се намира в едно малко село с няколко пешеходни пътеки. Някои от учениците ни не са виждали светофар, голям градски  автомобилен трафик, а повечето пътни знаци познават  само от  учебниците по Безопасност на движението по пътищата.

     Малко ученици имат велосипед, а много малко семейства имат собствен автомобил. За да онагледим знанията, които им даваме  в часовете по безопасност на движение, решихме да направим площадка с кръстовище и няколко знака, където да разиграваме различни пътни ситуации, ролеви игри и състезания.

     Тази площадка е плод на усилията на  учителите Красимир Иванов, Димитринка Петкова и Красимир Драгиев. Изграждането й  донесе много вълнения и приятни емоции за учениците от 3 и 4 клас, които на 16 октомври 2017 г. под ръководството на своите учители  проведоха първото си занятие по БДП като участници в движението.