Инициатива на СУ " Васил Левски" гр. Карлово - 150 урока за Васил Левски.

На 16 февруари 2023 г. проведохме урок на тема "Делото на Апостола"
Учениците бяха запознати с основните моменти от живота и делото на Васил Левски. Презентацията, която гледаха акцентира върху участието му в Първата българска легия, където получава своето бойно кръщение. Работата му на учителското поприще. Участието на Васил Левски в четата на Панайот Хитов през 1867 г. и във Втората българска легия.
Апостола осъзнава, че пътя към свободата не е еднократен акт, а е всекидневно усилие, което минава както през сърцата така и през умовете. За целта през декември 1868 година Левски заминава от Букурещ за Цариград и от там предприема първата си обиколка в България. Нейната цел е събиране на информация за реалните политическите настроения на българите. Завърнал се в Букурещ, Левски не губи време, а подготвя втората си обиколка която започва през месец май и приключва през месец август 1869 година.
Посещавайки редица селища в Северна и Южна България, Апостола намира много съмишленици сред младите учители, търговци, читалищни дейци. С тях той създава първите революционни комитети в Плевен, Ловеч, Карлово и други селища. За кратко време успява да създаде нещо което никой друг преди него не е постигал. Да изгради широка конспиративна комитетска мрежа, която се заема сериозно с подготовката на въстание. Така се оформя Вътрешната Революционна Организация.
На картата на България бяха отбелязани революционните комитети. Обърнахме внимание и върху създадения в Нова Загора комитет.
Спряхме се върху завещаните ни от Апостола думи – „Ако спечеля, печеля за цял народ, ако загуба, губя само мене си“, „ Дела трябват, а не думи“.
Учениците решиха и кръстословица, с понятия от българското възраждане.
Апостолът, неговите идеали, неговите мечти, неговите дела, неговият пример...
Те живеят в сърцето на всеки един истински българин.

https://sites.google.com/view/vasil-levski-uroci/