Състезание на любословие

Отлично представяне в състезанието по български език и литература
на Донка Андонова и Диян Найденов от 5 клас

 

С пожелание за нови успехи!