Учебна 2023/2024 г.

През учебната 2023/2024 г. бе сформирана група „ Любознайко“ с ръководител Петя Борисова.
Обучават се 10 ученици от 1 клас.