Те са наша гордост

Победител в категория писмо до дете-бежанец от конкурса

"Бягство и спасение" през месец юни 2018 г.

 

Гордост за нашето училище е отличното представяне на Красимир Василев от 6 клас. За своето Писмо до дете  - бежанец  той завоюва първо място в цяла България.

Бе поздравен от Ива Лазарова и целият екип на Върховния  комисариат за бежанците на ООН  с думите:

„Искам да те поздравя от името на Върховния комисар за бежанците на ООН за великолепното писмо, което си написал до дете-бежанец в рамките на конкурса „Бягство и спасение“.

Както екипът на ВКБООН, така и Дирекция „Приобщаващо образование“ на Министерство на образованието и науката ти благодарят за искрената и човечна творба, радват се на таланта ти и ти пожелават да растеш все така талантлив, но и с вътрешно чувство за справедливост и любов към ближния!

Нямаме търпение да се срещнем с теб и да те наградим лично за усилията!”

Красимир получи сертификат от Върховния комисар за бежанците на ООН в България, много награди и благодарствено писмо до родителите.

Под ръководството на своята учителка Петя Момчилова той представи своя детски прочит на желанието на всеки да живее в  свободна страна – да играе, учи и твори.

Лена Георгиева

Изображение: