БДП

Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"

 

Със съвместни усилия бихме могли да въздействаме върху този процес, ако сме обединени и последователни. Нека заедно адресираме БДП като глобален здравен проблем и съществен елемент на общественото благосъстояние в общия ни стремеж към намаляване смъртността и травматизма при пътни инциденти.

 

 

 

 

 

Заповед за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по БДП

Приложение за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по БДП

 

Мотото на 2019-а: Пази семейството на пътя!
Правителството одобри мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г.
    

 

 

 

 

 

 

 

Правителството прие интегриран подход „Безопасна система“ с визия нула загинали и тежко ранени за национална политика за постигане на висока степен на безопасност по пътищата на Република България.
2019-а година се обявява за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението под мотото „Пази семейството си на пътя“. Фокус се поставя върху ролята на семейната среда като фактор за рисково поведение на пътя.
Одобрени са и мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм до 2020 г. Те са в изпълнение на т. 3 от Протокол № 36 на Министерския съвет от 12 септември 2018 г. и представляват възлагане на отговорните институции да осъществят координирани действия в указаните им срокове за постигане на целите, заложени в Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020 г.

 

Изображение: