Занимания по интереси 2019/2020 г.

И през учебната  2019/2020 г. стартираме участието си с 4 групи по интереси

1. Клуб „Малки изследователи”  с ученици от III клас  с ръководител Петя Борисова
2. Ателие  „Техноарт” с ръководител Стоянка Радева
3. Танцов състав „Настроение” с ръководител Гергана  Ганчева
4. Секция „Футбол” с ръководител Красимир Иванов