Занимания по интереси 2020/2021 г.

Клуб „Аз творя“, с ръководител Щилиянка Йорданова

Клуб „Приятели на ИТ“, с ръководител Петя Борисова

Ателие „Технохоби“, с ръководител Стоянка Радева

Ателие „Работилница за приказки и театър“, с ръководител Донка Бойчева

Секция „ Футбол“, с ръководител Красимир Иванов