Занимания по интереси 2021/2022 г.

клуб " Аз творя" с ръководител Щилиянка Йорданова
 
клуб " Приятели на ИТ" с ръководител Петя Борисова
 
клуб "Уч- арт" с ръководител Стоянка Радева
 
клуб " Шахмат" с ръководител Красимир Иванов