Занимания по интереси

От втория учебен срок на учебната 2018/2019 г. стартирахме участието си със 4 групи по интереси

1. Секция „Футбол” с ръководител Красимир Иванов

2. „Занимателна математика” за учениците от I клас с ръководител Щилиянка Йорданова

3. Танцов състав „Настроение” с ръководител Теодор Димитров. За първи път в нашето училище учениците имат възможност да се докоснат до магията на българските народни танци под ръководството на гост -ръководителя Теодор Димитров.

4. Клуб „Аз творя” за учениците от III клас с ръководител Щилиянка Йорданова.